torsdag 28. august 2008

Kjent problemstilling i 3D

Av Tukáte

Plikten fikk det ikke til
slik ansvaret hadde tenkt,
men samvittigheten ga seg ikke!

Ingen kommentarer: