fredag 5. september 2008

Hva vil det si å tilgi

Det er så vanskelig å tilgi, sier mange. Men det er spørsmål om hva vi forstår med å tilgi. Det betyr ikke at 'det' som skjedde ikke har noen betydning for deg. Nei, det betyr ganske enkelt at du gir slipp på de negative følelsene du har rundt det som skjedde. Det er snakk om å løse opp i det du ser som et problem, ved å betrakte det fra en symbolsk vinkel i stedet for å "ta det personlig". Ved bevisst bruk av denne metoden, frigjør du energi framfor å binde den, og du kan glad og lett gå videre med ny energi i systemet. Carl Jung sa det på denne måten: "Intet problem løses på det nivået det oppstår - vi må heve oss til et høyere nivå for å finne en løsning."

Ingen kommentarer: