lørdag 1. november 2008

Samtale

Av Vigdis Garbarek
”Samtale" er en dialog mellom en Mester og dennes elev. Samtalen dreier seg om hva det er å være ”det Sanne uttrykk,” være et Sant Menneske, og kampen mennesket må kjempe med seg selv for å fullende Seg Selv."

Hva er det Sanne uttrykk? Jeg svarer deg: Det Virkelige Ordet er stumt. Det første ordet er Sannhet. Det Virkelige Uttrykk er skjult. Det første uttrykk er det Sanne uttrykk. Det Sanne uttrykk er det samme som; Jeg Er. Det Sanne uttrykk ligger skjult i mennesket. I mennesket ligger både maskene og det Sanne uttrykk. Maskene må forkastes for at det Sanne uttrykk, det virkelige Mennesket, skal tre klart frem. Du spør: Hvordan kan jeg finne mitt Sanne uttrykk? Jeg svarer deg: Du må ville ditt eget liv, og du må ville deg selv. Å være Seg Selv er det Sanne uttrykk.”

Ingen kommentarer: