mandag 1. september 2008

Naturens Gang

Fra "Den hemmelige Lære"
av H. P. Blavatsky 1888

"Nutiden er barn av Fortiden; Fremtiden er avlet av Nutiden, og dog, vet du ikke, O Nutid, at du ikke har noe opphav og heller ikke kan ha noe Barn, men at du alltid kun avler deg Selv? Før du ennu er begynt å si: "Jeg er frukten av det forrige øyeblikk, Fortidens barn", er Du selv blitt denne Fortid. Innen du har uttalt den siste stavelse, se, da er du ikke lenger Nutiden, men i sannhet denne Fremtid. Fortid, Nutid og Fremtid er således de evige Tre i En - Det Absolutte ER's MAHAMAYA."

Ingen kommentarer: