søndag 17. august 2008

GUD

Av Tobias

"Religion som dere vet – forståelsen av Gud slik dere kjenner det – er virkelig bare 6000 år gammel. Til å begynne med, da bevisstheten om Gud startet i menneskene, var det mange guder. Det var en gud for regn… en gud for møkk… en gud for solen… for månen… for alt. Det var gud for fuglene. Det var gud for apene… alle typer guder dere kan forestille dere. Det ble meget forvirrende å holde styr på dem. (tilhørerne ler) Da, ble spørsmålet hvilken Gud er sterkest… hvem er størst. Og, deretter ble det krig mellom gudene, skapt i sinnet til menneskene.

Det var ikke før Abrahams tid at – hvordan skal vi si det – Gud snakket til Abraham, og sa, "Det er bare meg… en Gud… det er alt. Vi behøver ikke å ha mange guder. Det er en." Det var bare den menneskelige bevisstheten som snakket til Abraham, som sa at det var på tide å forstå at Gud var i det indre… at det var en enhet med Gud… at det ikke var alle disse separate gudene som kriget med hverandre, forsøkte å kontrollere hverandre. Dere forstår… dette var den menneskelige bevisstheten på den tiden. Det var alt bevisstheten kunne begripe."

Ingen kommentarer: