lørdag 16. august 2008

Om kloning av mennesker

[NOTE: "Menneske-kloning" er et kapitel i den anden af Matthews bøger: "Revelations for a New Era (Åbenbaringer for en ny æra)] http://matthew.selvet.dk

"Kroppen har sin egen livskraft, så sjælløse kloner er på ethvert område ligeså fysisk levende, som enhver inkarneret sjæl. Hvad kloner dog mangler er, at de ikke besidder sjæle-følelser, især evnen til at give og modtage kærlighed. Ligeledes besidder de ikke den bevidste følelse af, hvad der er ret og forkert, moralsk integritet og ære, intuition og naturligvis bevidstheden omkring et guddommeligt Højere Selv. Kloner uden sjæle fungerer fuldstændigt indenfor den ramme for intellekt og personlighed, der er blevet downloadet i dem, fra den person, de er en kloning af eller fra en tidligere klon i rækken, og de opfører sig i henhold til, hvad de observerer omkring dem. Derfor kan en sjælløs klon godt opføre sig på en behagelig og hjælpsom måde, alt afhængig af, hvad der hænger ved fra den klonede person. Kloner kan være men behøver ikke at være produceret af en hvilken som helst civilisation med den teknologiske viden til at gøre det.

En sjæl kan vælge at indtræde i en klon. Da de eneste voksne menneske-kloner på Jorden imidlertid er meget magtfulde mennesker, der ønsker at sikre sig, at deres kontrol, i tilfælde af deres evt. død, kan fortsætte overfor den uvidende offentlighed, så er det kun få sjæle, der vælger at indtræde i disse klonede kroppe. De sjæle, der alligevel vælger at gøre det, kommer fra det højeste lys, og de indtræder kun med det formål at vende en person, der er vendt mod mørket, mod lyset. Nogen gange sker det med succes, og andre gange gør det ikke. Når det ikke lykkes, skyldes det, at mørket er så dybt forankret i personens karakter, at selv med den oplyste sjæls stærke vilje, bliver den indfanget i mørkets tæthed."

Ingen kommentarer: