onsdag 24. september 2008

Bli alkymist med hellig geometri

Alkymi er ikke noe magisk. Alkymi er universets visdom. Det som er i universet er også i deg, derfor er det snakk om å finne alkymisten i sitt indre. Du er en alkymist. Det er bare spørsmål om å tro det og praktisere det. Du kan bare akseptere og forstå - at alt er mulig! Hvis du ønsker å endre noe utenfor deg, må du starte med tanken. Det du ser utenfor deg, er først skapt i tanken. Så, hva er egentlig Alkymi? Alkymi er tanke, men avhengig av måten du tenker på. Det er frekvenser/tanke, glad, lett (men ikke lettvint!), kjærlig, harmonisk og avbalansert, og med en klar hensikt. Det er ikke vanskelig å innta denne holdningen - litt trening bare. Stress og bekymring har ingen plass her. Om du samler energien din i en geometrisk figur - oktahedron, tetrahedron eller en kube - er du sikret suksess. Ser du deg omgitt av en slik geometrisk figur, virker den som en antenne som oversetter og mottar. På denne måten kan du komme på linje med din høyere bevissthet, og arbeide ut fra den. Mulighetene er legio, og det kan være bra når hele den 'gamle' verden holder på å gå i oppløsning. Valget er ditt og det er enkelt. Enten fortsette i markeds-tankegangen som river ned - eller gå over til hellig geometri som bygger opp. Jeg ønsker alle som leser dette hell og lykke som alkymist.

Ingen kommentarer: