lørdag 16. august 2008

Alle dyr har en engel !

Av Matthew
http://matthew.selvet.dk

"Så alle kæledyr har en engel?
Ja, og det samme har de dyr, som I måske ikke betragter som værende specielt elskelige. Der er en engel for hver eneste art gennem en forbindelse på sjælsniveau, ikke en individuel tildeling, sådan som det er med mennesker og engle. Disse specielle engle er ældgamle sjæle, hvis begyndelse var i form af dyreliv, dengang da alle dyr i dette univers var fredelige, åndelige og intelligente væsner.

På sjælsniveau er dyrene godt klar over englenes godgørenhed på deres vegne. Selv dem, hvis liv er elendigt, har en engels kraft eller indflydelse til at lette ubehag eller gøre en ende på frygtelig smertefulde liv. Nogle engle har et større antal af dyr eller mere intelligente arter at beskytte end andre, fordi alle disse liv er meningsfyldte i den universelle balancering af dyre-energien.

Englene bringer en fornemmelse af enhed til deres respektive dyr for at bevare og beskytte arterne, men det er ikke deres opgave at fjerne de mennesker, som er ondskabsfulde overfor enkelte dyr, eller endda overfor en hel art, fra Jordens overflade. Miljøaktivister, som handler i god tro – det vil sige, ikke af selviske, politiske, personlige eller af økonomiske årsager – bliver i sine bestræbelser inspirerede af dyrenes engle."

Ingen kommentarer: