torsdag 21. august 2008

Mange års røynsle med pil og boge

Olav H Hauge

Det er den svarte prikken
midt i skiva du skal treffa,
nett den,
der skal pili stå og dirra!
Men nett der treffer du ikkje
Du er nær, nærare,
nei ikkje nær nok.
So lyt du gå og plukka upp pilene,
gå tilbake. Den svarte prikken tergar deg.
Til du forstår pili som stend der og dirrar.
Her er og eit midtpunkt.

Ingen kommentarer: