mandag 13. oktober 2008

Definisjon på dagens situasjon

Av Adamus Saint-Germain

Formel for åndelig fysikk: "Sammenbrudd av makt medfører bølger av turbulens som skaper et intenst tomrom, som igjen fører til ny bevissthet."

Ingen kommentarer: