torsdag 3. november 2011

Vandrere i Tid!


"Time Walkers" - "We Are the Living Keys of DNA Activation's Across the Grid of Life" -  sannheter Lisa Gawlas har sett de siste dagene.   Ja, vi vandrer og vi vandrer på stier som skal tolkes - noe som krever stillhet og ro slik at 'lysglimtene' blir fanget før de forsvinner forbi.  Jeg kan underskrive på at de siste dagene har vært en lyskaster - heller enn lysglimt. Forståelsen velter innover som bråttsjøer enkelte øyeblikk - og øyeblikkene kommer som perler på snor!

Følg nøye med når du leser Lisa sin beretning, om livet i allminnelighet, for det er det hun skriver om.  Vi er aspektene som farer rundt som lysglimt, vi har livshistorier som strekker seg over millioner av år - i de lysglimtene!  Og som mennesker er det om gjøre å fange oss sjøl som lysglimt, så mennesket i oss kan bli opplyst.  

Lyset er enkelt det, men mennesket er så innviklet før det blir opplyst.  Derfor er det riktig som Lisa sier, at vi ikke kommer videre hvis vi ikke har biologien med. Biologien er også lys, men svært lavtvibrerende lys.  Derfor  kroppen være med i denne prosessen og opplyses, for uten forståelsen om dens lys blir vi ikke hel.  

Hele denne prosessen er fortsatt en bevissthets-prosess - det er viktig å huske at alt handler om bevissthet - visshet - visdom!


Lisa Gawlas:  
Time Walkers - We Are the Living Keys of DNA Activation's Across the Grid of Life

Ingen kommentarer: