fredag 18. november 2011

Kilden og Kreativiteten!

Kreativiteten oppstår i en spesiell dimensjon, sier Eckhart Tolle.  Han illustrerer det med et bilde:  Det er litt som veken i den brennende flammen, den får næringen sin fra oljen i lampen.  Du er som flammen.  Han peker på at alle analogier er svært mangelfulle, men dette er en fjern tilnærming til forståelsen av dette stedet.  Så du er flammen og føler din veg inn til selve kilden, ned veken og til der oljen er - inne i deg.  Det er stedet, kilden, så hvis noe er nytt og kreativt da har det en eim av kilden.


Eckhart on Creativity
18 November 2011

Ingen kommentarer: