søndag 13. november 2011

Hva kanaliseres?

Petra Margolis har to meldinger henholdsvis 10. og 11. november, hvor det handler om kanalisering og ekthet, og hvordan en best kan forstå denne variasjonen av kanaliseringer som kommer nå.

Salusa, November 11, 2011 "The ascension of earth."
Salusa, November 12, 2011 "What is channeling."

Her finner du kanaliseringene:  Channelings | Lightworkers.org

Ingen kommentarer: