torsdag 17. november 2011

Hva representerte portalen 11. 11. 11. ?


At vi nå går inn til kjernen av Lyset og at vi nå forfekter kun ren Sannhet.  

Gillian MacBeth-Louthan sier:  "With the essence of 44 you build your future thought by thought, brick by brick." 

Vi må ha beinhard Tillit til den guddommelige sannheten - for bevisene får vi. Det er nå en vibrasjon av tallet 44 som er et mestertall og viser uendeligheten - To er blitt En - Som Over så Under og Innenfor.  Dette fører oss forbi alle tidligere begrensninger.  Det er ren åndelig atomenergi på Jorda nå!

Gillian MacBeth-Louthan


Ingen kommentarer: