mandag 21. november 2011

Den kollektive bevissthetens store utfordring!

Tilstandene i verden tilsier nok ikke at vi blir forvandlet til fredselskende duer med ett slag, etter 31.12.12., men stadig flere vil utvikle seg til høyere bevissthet og tendere mot fredeligere tanker. Den kollektive bevissthetens tålegrense er i forandring og vi fornemmer at verdier som personlig ærlighet, atferd og integritet kommer mer fram.

Vi er 7 milliarder jordboere og dette kollektivet har millionvis av ulike tanker det må ryddes opp i. Det er tanker som svever og det er tanker som har manifestert seg under mange slags vilkår. Alt dette skal endevendes og renses. Det krever kraft - derfor naturkatastrofer av alle slag. Vi må møte tida etter 2012 med nye linser. Dette er massebevissthetens utfordring inntil neste evolusjonære hopp.

Tukáte

Ingen kommentarer: