tirsdag 15. november 2011

Evner som var etterspurt i 3d ... !


Er du flink til å manipulere, kan du bli økonomisk rådgiver!  Les hva forskning viser.  

Daniel Kahneman, vinner av Nobels økonomipris, fant at de økonomiske rådgivernes suksess var en kognitiv illusjon!   Holdbarheten i deres prestasjoner var NULL!  

I en studie publisert av tidsskriftet Psychology, går det fram at toppledere hadde en høyere indikasjon på psykopati enn pasienter ved Broadmoor spesialsykehus.  Faktisk slo de også grupper av pasienter som var diagnostisert med psykopatiske personlighetsforstyrrelser!


Les mer:
Spiritual Truth Blog — Ascension, raise your Consciousness, soul plan, spiritual awakening


Ingen kommentarer: