fredag 25. november 2011

"Beacons of Light"


Petra Margolis og Isis kommer her med en forklaring  på hvordan dagens sterke energier virker, og hvorfor de kan være svært ubehagelige.  

Jeg vil legge til litt på min måte:  Det er snakk om at vi må forstå denne prosessen i flere dimensjoner, når vi nå en gang har avansert i forståelse og blitt flerdimensjonale.   Forstår vi noe i den fysiske kroppen, skal det også integreres i våre andre kropper (dette er også en oppgave for forståelsen!.)  Og da er det vi arbeider på forskjellige plan (eller med forskjellige 'kropper'.)   Det er først den fysiske 'kroppen' som skal forstå dette (med sitt nivå og på sitt vis), så er det følelsene slik de forstår det de opplever og har fortalt oss i dualiteten vi kommer fra, og så er det det mentale eller sinnet ut fra slik det arbeider, tenker og problematiserer i dualiteten, og til slutt er det den åndelige 'kroppen' (den åndelige forståelsen hver enkelt har.)  

Hele vår bevissthet skal oppgraderes og ekspandere nå, individuelt og kollektivt, det er prosessen vi er inne i på hvert vårt nivå.  Derfor alle de ulike 'utbruddene' fra folk som skriver om dette.  Mange flere skulle våget seg utpå med sine forskjellige opplevelser, for dette er læreboka vi legger igjen for de av oss som er rett bak i køen!  Jeg tenker ikke på de unge menneskene født de siste åra, men på de som kom inn litt tidligere i dualiteten.  

"Beacons of Light"
Channeler: Petra Margolis og Isis

Ingen kommentarer: