mandag 28. november 2011

SaLuSa & Mike - 28. november 2011!


Se SaLuSa her:  
Engelsk: Channelings | Lightworkers.org
SaLuSa tar oss et langt hopp 'høyere' idag, og utfordringen for leseren blir å forstå det symbolske i meldingen.  Jeg ser idag hvor brukbart det symbolske språket er, og hvor sammensatt og vis undervisningen er som blir gitt oss.  Jeg har ofte konsentrert meg om dette under Iliuka sine råd, og ser nå klart at det er en utrolig sinnrik og perfekt læringsmetode, men også suveren som vanlig omgangstone!  Dette var jeg ikke istand til å se så klart tidligere, men nå trer det stadig klarere fram som dyp oversikt.

Jeg begynner å øyne 'dypheten' i det store, det er så enormt og det er så tilfredsstillende at det ikke er til å fordøye i første omgang.  Det er veldig lett å miste 'fotfestet' i dette nettet, for det er dét det er - et nett.  

En digresjon:  I går så jeg klart, at alt som skrives (som vi tror er nytt) allerede er skrevet.  Det ble vist på en skjerm hvor teksten kom kontinuerlig - med forskjellige skrifttyper!  Da ble prinsippet avslørt for meg.  Alt er på 'skjermen' - vi blir bare dyktiggjort til å oppdage det.  Når jeg skriver alt, så mener jeg alt !  Ikke bare det som skrives, men alt i hele det eviglange livet!  Det ligger i blåkopien og den endres ikke.  Dette prinsippet (symbolet!) har Iliuka forlengst avdekket, men prinsippene (eller symbolspråket!) må bekreftes for oss ved selvsyn. Da sitter det! Slik er det vi lærer symbolspråket. Vårt språk med lyd og form og forståelser og misforståelser - er kun en kommunikasjonsform i tette energier. Symbolspråket blir for avansert for tette energier.

Allerede i den første meldingen (kan ses her: The [Occupy] 2012 Scenario), sa SaLuSa klart fra om utviklingen framover.  Dette er fra da Mike startet i januar 2006:   "I am SaLuSa of The Galactic Federation, and feel great happiness that you are finally in the year of action that will see the manifestation of many of our promises to you. Simply keep your spirits high and do not be deflected by those who would pull you down. The battle still goes on, but it has nearly run its course and the victory will be claimed by the Light. In reality, there can be no other outcome. The Heavens have decreed as such and no mortal can change it. Be in joy and look out for us as we come more often into your skies, we are here to ensure your success. We have much love for you, and soon we will able to arrive upon your Earth and demonstrate it for all to see."  

Hvorfor vi plages med pusten i denne tida er rett og slett fordi vi treffer på mørklagte områder dypt i kroppens materie, områder som ikke har sett 'dagslys' og det blir derfor tungt for lyset (vår forståelse) å vite hvordan trenge igjennom den tette materien.  Det er noen koder vi må oppdage for å få kroppens mekanisme til å fungere.  Vi er i virkeligheten den selvstyrte datamaskinen!  Vi skal over til den selvstyrte verden nå.

Tukáte

Ingen kommentarer: