torsdag 17. november 2011

Ikke Yin - ikke Yang, men Yun!


Det materialistiske prinsipp faller.  Yun-energien etablerer seg og avløser den trigonale enheten.  Alt vil heretter likne tilstandene i Lemuria.

Iliuka:  "Dog der er gjennom hva den ser, så er der den materiske prinsipp skal falle.  Således er der inntredener av hva vi taler den ‘yun’ energi, der er den trigonale enhets oppløsninger. Således vil meget av materiens prinsipper falle. Således vil der alt være mere lik der var under Lemuriens tider, under Atlantis’ tider.  Konu Ekatah."

Når avslører utomjordingene seg på Jorda? 

Iliuka:  "Där är till nästa år. Lik där allt nu finns offentlig introduktion. Dock där är någon försiktighet bland dom där råder. Således vill där blive till nästa år under den stora energi i festival, under den stora energi inom idrottspresentationer. (Sommer-OL i London, England 2012)  Kono Ekatah."  Ingen kommentarer: