mandag 28. november 2011

Det Overbevisste sinnet!


Michaels kanalisering gjennom Ronna Herman for november 2011, gir også et godt bilde av hvordan verden begynner å endre karakter når de overbevisste evnene arbeider i oss.

Les kanaliseringa her:  


Message from Archangel Michael LM-11-2011
"THE ILLUMINED PATH IN THE CENTER OF DUALITY"
Transmitted Through Ronna Herman

Ingen kommentarer: