onsdag 30. november 2011

Flyttesjau!

Lisa Gawlas snakker om å gå fra den fysiske kroppen til den åndelige.  I den forbindelse ser hun på avanseringen til sjela.  Sjelen /  bevisstheten følger kroppen, men er også uavhengig.  Mange overser dette, noe som kan føre til stort ubehag.  I 'flytteprosess-sammenheng' er det relevant å stille spørsmål ved hva som skjer med den som er bundet i konvensjoner og lar båndene bestemme.  Kropp og sjel kan ha ulike dagsordener innimellom, men det forsto ikke 3d alltid.

Lisa ber oss trekke noen linjer fra kroppen til Jorda, for her kan det ligge årsaker til sykdommer som oppstår.  Forestill deg røde blodlegemer som Jorda's energi, og de hvite som åndelig energi - og beinmargen (som der cellene oppstår) som Lys, det som motiverer deg og dine vurderinger.  Sammenlikne dette bildet med leukemi, og se sammenhengen.  

I drømme ble hun vist at i hverdagen er vi våkne samtidig som vi sover.  Hun fikk og oppleve sitt gamle kjøkkenbord med en skitten blondeduk på (den hadde vært hvit engang - åndelig energi) som ble revet av og slengt bort.  Symbolikken var:  nedstøvet og ubrukt energi må fjernes uansett hvor smertefullt det er.  Kun på den måten vokser det fram noe nytt.

Det er mye interessant å lese, så gå inn her:  

Ingen kommentarer: