tirsdag 1. november 2011

Lysarbeiderens oppgave er formidabel!


Som jeg forstår SaLuSa denne gangen, er det omtenksomhet og forståelse som gjelder.  Jorda har det ikke godt på grunn av forvirrede tanker og følelser.  Det er en fortvilelse større og dypere enn noen gang.  Menneskene ser ikke hvor de kan gå for å få hjelp - nøden er over alt.  Og bedre blir det ikke på en stund. Jorda utgjør det 'gulvet' alt skal utfolde seg på, derfor kan tyngden for henne bli enorm til tider.

Og så henger mange igjen i 3d sine datoer og tidspunkter. Dette skaper utålmodighet, som igjen rører opp i følelsene og får mennesket til å agere på måter som en orkan når den er på farten.  Det er ingen lindring i noe av dette.  I tillegg er det mange andre utslag (klekket ut i mørke rom!) som mediene videreformidler og det skaper frykt og opprør. Over dette henger en svart sky - også kalt finanskrisen!

Men dette er ikke alt.  Våre synlige hjelpere - dyra - blir forferdelig behandlet når det rakner helt for menneskene. Det gjelder både tamme og ville dyr.  Elendigheten forplanter seg utover Jorda, så lyset vi kan bidra med må raust spres.  I tillegg blir mange nå utslått av innkommende energi. Den er sterk og knugende!  På grunn av alt dette, er det viktig for Lysarbeidere å holde seg fokusert og sentrert.

Nå må Lysarbeidere ty til det store overblikket og på forskjellige vis legge en demper på alle opptrinn som kan gjøre sinnene kokende, i egen stue eller utenfor.  I tillegg er det bra å følge nøye med i det politiske spillet, og medienes sleipe medvirkning. Alt er politikk - der ligger årsaken til at Jorda enten gremmes eller frydes.  Oppmuntre det Indre Barnet til medvirkning, ikke tro det er svakt og trenger pleie.  Vær årvåken!  Send Lys og Kjærlighet!

Se meldingen fra Laura Tyco, 01. 11. 2011 - "SaLuSa to me" her:  Channelings | Lightworkers.org

Ingen kommentarer: