onsdag 16. november 2011

Jage ei ... !


Iliuka og Leif Havik
Iliuka.net

Så er der viktig for menneskebarnet at se; alt hva den søker at strebe efter, kan blive forgjeves. Der er alt mere viktig at se hva der tilkommer livets muligheter, og at våge at være til stede i hendelser der er.

Jage ei efter store visjoner, dog søke at se; enhver liten øyeblikk i tiden er viktig for hva den skaper. 

Alt hva den selv søker til at virkeliggjøre sin egen bevissthet, at våge at levendliggjøre sin egen sjel er et uttrykk der skaper speilets refleksjoner av Universum. Liv og skapelse av liv bringer nytt liv. 

Således skal den søke at forlamme sitt selv av bekymmer. 

Ei skal den være en ventende sjel, dog den skal søke in aktivum at skape liv hvor der behøves liv. Ei kan nogen annen leve nogen annens menneskebarns liv, den må leve sitt eget.  

Således kan den være til god avhjelpelse for sine nester at fremvise hva den selv våger. 

Være således tro mot sjelens lengsler. Der er viktigt. Spesifikt under denne inkarnasjon vil den se hva der tilføres av muligheter for menneskebarnet. Gledes og frydes for alt hva der er! 


Blåser der mot eller med, - alt er der gaver til menneskeheten.                                                                                     
… Dog drikke av livets nektarer, og bære fred.  Konu Ekatah. 


  

Ingen kommentarer: