søndag 6. november 2011

Paradiset i Universet !


Planeten kjent som Paradiset i Universet, skulle bli den mørkeste av dem alle.  Og hvorfor ble det slik?  På grunn av menneskets 'frie vilje' - den endevendte livet i Paradiset.  

Les hva Matthew formidler om Jorda's historie og dermed også menneskenes historie - fra de store høyder til de dype daler og tilbake igjen. 

Du får også en helt forståelig og klar innføring i karma, hvorfor karma, samt karma-oppgjør.  Denne oppgjørsformen har kanskje ingen helt forstått var slik - ut fra tidligere forklaringer.  

Matthews' Message
6 November 2011 
Channeler: Suzanne Ward

Ingen kommentarer: