torsdag 17. november 2011

Gamle inkarnasjoner, helhet og fragmenter?


Når vi lever etter andres befalinger og ikke har egne meninger - fragmanterer sjelen, og vi må ha en ny inkarnasjon for å samle de fragmentene som forlot oss i den meningsløse inkarnasjonen.

Iliuka:  "For hvorledes der er, så er der lik vi taler; der er viktigt for denne inkarnasjon at alle menneskebarn kjenner en helhets tilværelse for sitt liv her og nu. For i tider den søker at leve efter nogen annens regler, i tider den unnviker at være sitt selv til stede i sitt selv helt og fullt, så er der lik sjelen fragmenterer. Så dernest, i den neste inkarnasjon vil sjelen lenges efter at skape lik samhørligheter, og samle sine fragmenter." 

"Og ei er der så i tanken for Den Store Kosmiske Ånd at livet skal anvendes til at samle fragmenter. For således, i tider menneskebarnet lærer at være til stede i hele sitt selv i således lik en fryktløs tilværelse, således bliver der óg alt en større og unison energi. Den originelle frekvens i tiden den fødes er all tid den beste. Således er der; alt hva den tillærer gjennom livet forendrer de frekvenser og skaper fragmentaler. Like fullt er der så; at i denne inkarnasjon vil menneskebarnet lettere fange og at samle sine eldede fragmenter. 
Konu Ekatah." 

Ingen kommentarer: