søndag 6. november 2011

Hvordan ville verden bli etterpå ... ?


Hvis Du fikk én dag til å manifestere alt du ønsker.  Hva ville den dagen bringe? Hvordan ville den dagen og dagen etter bli?  

Lukk øynene og lev deg inn i det.  Den ene dagen med ubegrenset makt til å skape med din åndelige hensikt, hva ville du skape?


Les Lisa Gawlas - "Walking the Road to Shambhala":  

Ingen kommentarer: