fredag 25. november 2011

SaLuSa og Mike 25. 11. 11!

Vel møtt igjen!

SaLuSa gir oss et oversiktsbilde over situasjonen på Jorda pr. idag.  Det skjer nå det 'de' har forutsagt - det økonomiske systemet er i gang med å bryte sammen.  Motstanden (de mørke) er stadig satt på plass i tilbørlig avstand fra der utviklingen skjer, og flere endringer tilrettelegges.  En fast dato for at endelig strek skal settes, er neste store merkestein.   

Nettet snører seg stadig sammen, tettere og tetttere.  De er blitt hindret fra å blande seg inn i midt-Østen.  Landene skal ordne opp på egne premisser.  Vesten har i det siste kastet sine øyne, helt bevisst, på oljefeltene.  Kolonialismen har sine svin på skogen, men dette skal det ordnes opp i og gamle skader gjøres opp.  Friheten er enda ikke helt innen rekkevidde.

Den ekte friheten gjenopprettes når all motstand er fjernet, og nye regjeringer styrer grunnlovene. Gamle lover er ofte tuftet på ulovlige avgjørelser som naturlig ville ført til straff og fengsel. Suvereniteten skal gjenopprettes.  Alt dette forteller om at en travel tid venter dere.  Dere som følger med i informasjonen fra pålitelige kilder, vet hva som kommer.

Møt angrepene som kommer for å stoppe denne utviklingen.  Mange er tilbakeholdne med å oppgi sine fordeler og det de har bygget opp.  De vil prøve å argumentere mot, og derfor må de ha hjelp til å forså.  Gi nødvendig informasjon i enhver situasjon, men ikke overvelde noen.  Mange er her for å observere Ascension på avstand, og har ingen interesse av å la seg innvie for nitid.

Den kollektive erfaringen hjelper hver sjel til å vokse og øker det felles bevissthetsnivået.  Dere er som EN stor sjel og 'føler' enheten som omslutter.  Når dette nivået er nådd, forstår du å ta mer ansvar for dine tanker og handlinger og innser at du skaper energi som påvirker andre. Derfor er gaver godt for sjelen, når de er gitt uten forventninger om å få noe tilbake.

Dette året er det mye å feire, da det også er overgangen til 2012 - et helt ekstraordinært år!  Det vil bli husket og snakket om i hele universet.  Det faktum at 'motstanden' denne gangen er overvunnet og Ascension sikret gir forsikringer og trygghet for universet og ferden fullføres.

SaLuSa føler seg priviligert som arbeider med så utsøkte sjeler, og velsigner alle med å sende kjærlighet.Ingen kommentarer: