tirsdag 29. november 2011

Sheldan Nidle og "The Galactic Federation."

Hvis de gamle makthaverne tror de kan trenere utviklinga nå som tidligere, tar de grundig feil - de er for utgående.  Avtalene er snart 'i boks' - noe som forventes ordnet før årets utgang!   Flere detaljer utstår inntil videre.  Der et regimeskifte tidligere førte til 'to alen av samme stykket' ved roret.  Kreves det nå øyeblikkelig og total renovasjon. Det er kun sannhet som gjelder - helt ukjente begreper for gamle styresett.  Men utviklinga går raskt nå, takket være den stadig økende bevisstheten på Jorda.

Les Sheldan Nidle og "the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy": Ingen kommentarer: