søndag 20. november 2011

Nå rykker det stadig nærmere ... !


Her er en interessant kanalisering mottatt fra Reena Gagneja / Helen Engel.  Den forteller det oppsiktsvekkende at innen utgangen av 2011 skjer det vi alle venter på. Først blir det to jordskjelv - et i California og et i Russland - og så ...  'Stasis'.

Spiritual Truth Blog — Ascension, raise your Consciousness, soul plan, spiritual awakening
"The Sun Sets On The Illuminati - Through Helen Engel"

Ingen kommentarer: