onsdag 16. november 2011

Er du en Jord-engel?

Les kanaliseringa fra Steve Rother, han snakker om Jordengler og deres strev for å leve som menneske på Jorda. Se om du kjenner deg igjen. Det krever i alle fall et stort mot å leve som Jordengel!

~ Room for Your Light  New Earth Angels = the group ~
~ Steve Rother ~  

Ingen kommentarer: