lørdag 12. november 2011

Hva skjedde 28. 10. 11. eller 11. 11. 11.?

Hvorfor skjer ikke endringene på den eksakte datoen, eller i det minste dagen etter? Dette er spørsmål jeg har fått etter de siste 'store' datoene.

Hva med slike datoer, hva forandres fra dagen før til dagen etter?   Absolutt ikke noe, vil mange si. Og andre; dette er bare tull, dette tror jeg ikke noe på, bare lureri, etc.

Vi blir ett år eldre for hvert år, men ingen forventer å se aldersforkjellen fra den ene dagen til den andre når års-markeringen er der.  Det handler om energi!

Vi er sterkt preget av 3d-synet fortsatt og er ikke sylskarpe analytikere med hensyn til energi - avvise det eller påstå noe.

Vi er i den fysiske verden - den stiller fysiske krav til våre fysiske øyne.  Energi-endringer er subtile. 

I mellomtida handler det om TILLIT.  

Bilder fra barndommen er åpenlyse bevis.  Energi og endringer krever utvikling, årvåkenhet og forståelse.

Ingen kommentarer: