onsdag 30. november 2011

Hvem har ansvaret for ... ?


Det er forståelse for at Blossom Goodchild, mener seg fornærmet av - "The Federation of Light," men avslutte forbindelsen av den grunn? Ingen andre enn jeg har mulighet for å fornærme meg. Er det ikke vår egen sak om vi velger å være fornærmet? Ingen andre kan påtvinge oss følelser vi ikke velger å ta inn. Alle har ansvaret for sine egne følelser - det er komplett umulig for noen andre å ha det ansvaret! En unnskyldning er en illusjon og ordner ikke opp i noe!
 
Fra 3d er vi trenet til å bli fornærmet, det er nesten en plikt.  Fornærmelsen skulle skape kontinuerlig mistillit.  Det hørte med i oppdragelsen fra barn til voksen.  Fornærmelse og dårlig samvittihet det tæret på menneskene og slik skulle det være.  Det forsto vi ikke da. Når noen ble fornærmet, var det ensbetydende med såre følelser. Det var noe, eller noen andres skyld, alltid! Om noe ble lovet, hadde den som lovte, all skyld.  Den som valgte å tro på lovnaden, var uskyldig. Vi skulle styres utenifra. Det ble en kilde til manipulering og mer mistillit. For å imøtekomme virkningene av all denne mistilliten måtte samfunnet barrikadere seg med alle slags mottiltak.  

Nå skal vi lære å ha tillit - det forplikter.  Jeg har ansvar for mitt liv og mine følelser om de kjennes fornærmet eller ikke.  Det er mitt ansvar fordi det er jeg som velger å ha det slik.  Hvordan kan jeg vite hvem som snakker sant?  Ved å lytte til den indre stemmen i meg, og mistolker jeg den - må jeg ta konsekvensen av det.  Det er mitt ansvar uansett om jeg velger å tro på det som blir sagt til meg, eller ikke.  Denne tankegangen koder oss om fra før til . Ingen andre kan såre oss, hvis vi ikke tror at de gjør det - og da velger vi å la oss såre.

"The Federation of Light," kommer nok tilbake til Blossom om ikke så lenge.  

Se mer:  
"Thank You, Blossom"   The [Occupy] 2012 Scenario
Blossom Goodchild – ‘Final’ Message, 29th November 2011


Ingen kommentarer: