lørdag 5. november 2011

Rasjonalitet eller Magi - eller begge deler?


Det er alltid spennende å se hva Lisa Gawlas reflekterer seg fram til etter sine lange meditasjoner i badekaret!  Og det hun finner ut gir god innsikt for andre også, men på deres premisser!  Derfor er slike refleksjoner svært nyttige.  Lisa Gawlas vil gå inn i slike analyser, og viljen er viktig, sammen med en god observasjonsevne.

Hun snakker også om at dette Skiftet fører med seg stort ansvar for den enkelte.  Vi skal bort fra 3d's kamuflerte nedbryting av individet. Nå gjelder det oppbygging av total ansvarlighet i alle ledd. Denne dyktiggjøringen koster oss øvelser i riktig pusting og skarp årvåkenhet, kort sagt, utvikling av evner som har ligget brakk i hele 3d perioden.

William lePar - The Council, snakker om:  "The activity within the brain during a psychic experience."   Dette gir en egen innsikt, som tar bort det magiske 3d synes er 'prikken over i-en'.  Det er mye 3d må være årvåken for under sin splitter nye innlæringsperiode nå, men interessant er det.

Ingen kommentarer: