torsdag 17. november 2011

Endres pinealkjertelen, hypofysen og thymuskjertelen nå?


Iliuka:  "Alt er der i frekvensenes påvirkelser der hviler for alt hva der lever for din Jord, og óg hvorledes der er av den molekylære og atomiske struktur i alt hva der er av molekyler og celler vil der forendres i frekvenser." 


"Således vil der være i behov for noget for Menneskeheten at forstå nye begreper av hvorledes lyset beveges, hvorledes lyder skapes, hvorledes kolørene oppleves." 

"Hvorledes alt lever i strukturer, hvorledes der er av grunnstoffenes betydelse og atomer, må der beregnes på ny. Konu Ekatah." 

Leif  Havik og Iliuka
Iliuka.net 

Ingen kommentarer: