torsdag 10. november 2011

Slik forandrer vi på enheten!

Forskjellen mellom 'idéaliserte' konsepter og fysiske begreper er lik differansen mellom damp - vann - is!

Ingen kommentarer: