onsdag 16. november 2011

Tida er moden for aksjon!


Trenger vi lenger å være underlagt andre energiers ønsker om å holde vår bevissthet i spesielle 'grep'?  Vi har vår fulle, både myndighet og mulighet, til sjøl å bestemme om vi vil være høyt oppe eller lavt nede i bevisstheten. 

Det er bare å ta roret og bestemme retningen på egen hånd.  

Nye økonomiske systemer står for tur til å lanseres fra det globale nettverket som har arbeidet seg sammen i årtusener og har flytende kommunikasjon seg imellom. Det er fortsatt noen 'gubber' som må presses fra taburettene, men det er en viss trening i verden etter hvert.

Tida er moden for aksjon! 

Legg merke til hvordan de arbeider der 'oppe'.  De samler sammen energier, noen for å berolige, noen for å forhandle og andre for andre oppgaver.  Vi har en enorm variasjon av energier i kroppen som i samspill kan utrette hva det skulle være.  

Vi er vår egen Dirigent!   Det er denne dirigent-oppgaven vi hver for oss holder på å lære.  Ikke tenk i 3d format lenger, tenk i 5d størrelser.  "Det jeg trenger, det krever jeg."  Dette betyr at du ikke skal tenke på gamlemåten slik 3d har lært deg.

Jo hurtigere du avslutter den gamle tankegangen, dessto snarere kommer du inn i den nye - og jo mer lys slipper du inn!  Alle vet vi at 3d sine ordninger er her fortsatt, men vi snur bildet vi har i sinnet og tenker nytt.  Slik styrer vi verden i ny retning.

Vi trenger ikke å ha hjelp til alt mulig nå, vi er skaperne av vår verden - la ikke dette bli bare ORD! Sheldan Nidle 11.16.11
Channeler: Sheldan Nidle  
Dratzo! We return!

Ingen kommentarer: