fredag 4. november 2011

Klart for det store høydepunktet!

Det er blitt noen små forsinkelser i prosessen vi alle venter skal være over snart. Det er, som jeg forstår, noen sabotører som må lukes bort før farvannet er helt klart.  Så fort som tida går generelt, tar vi en liten forsinkelse på strak arm. 

Vi er på gamle trakter for å leve igjennom det vi ikke fikk med oss da fallet i Atlantis skjedde. Det er slik bevisstheten fungerer.  Vi har nådd et topp-punkt i den kollektive bevisstheten så masseløftet kan la seg gjennomføre nå.

Det er et ynkelig syn når gammel energi entrer talerstolene rundt i verden for å rydde opp etter seg og skape orden. Det motsatte av kreativitet lyser lang vei!

Men det er bare knappe to måneder igjen av 2011, så i 2012 er nok rekkene ryddet (av de kreative!) og NESARA på plass. Det nye finansielle systemet som skal kape balanse i fordelingen av ressursene på denne planeten. Når startskuddet går, skjer alt raskt.

Se SaLuSa sine egne ord her: 

Ingen kommentarer: