torsdag 17. november 2011

Følelsene binder alt levende sammen!


Å bruke intuisjonen betyr at vi følger … "… den universelle vibrasjon, korrekt."           
Hva er følelser?
Iliuka:  "Der er vibrasjoner der er lik omgivet av lengselens slør, der er omgivet av hva der tales sjelens behov. Dog der er gamle minner der leder følelsene.  For hvorledes den óg kan se; en følelse kan omslutte hele Universum, lik en følelse óg er en evighets vibrasjon. Således der tilhører bevissthetens tanke, dog der er ei like påvirkeligt av hva den selv gjør. Der er alt lik i en stund den kjenner en værende tilstand, så opphører de emosjonelle vibrasjoner. Dog like fullt er der en bevissthet i alle cellene og et minne i alle cellene der er av eldet natur og av en kosmisk bevissthet der påvirker nutidens følelser. Gamle celleminner av den tidligste tid i kosmiske fødelser bringer således påvirkeligheter til følelsen av nu.  
Konu Ekatah."
Er følelsene vår viktigste kunnskap? 
Iliuka:  "Det er. Om der våges at skues over, - om der våges at kjennes efter, - om der våges at leves efter, - så er den emosjonelle vibrasjon lik ‘fuel’ for alt det levende.  Således; intet kan der vokse og leve foruten de emosjonelle prosesser.  Der kunne ei leve nogen blom på nogen av dine marker om der ei fants menneskebarn der kjennedes velvære ved at kjenne dufter og gleder ved at se blomens kolører. 
Konu Ekatah."

Er det følelsene våre dyr oppfatter? 
"Så er det. 
Konu Ekatah." 

Ingen kommentarer: