søndag 9. oktober 2011

"Vi er alltid med deg!"


Dette sier de som snakker til oss fra det usynlige, også kalt planeter. De snakker til oss hver dag og kaller seg ved mytologiske navn.  "Vi er alltid med deg," sier de. Dette virker helt lammende på en som nettopp er ankommet fra 3d.  Huh!  Tenk det - de er over alt til enhver tid og de følger med alt vi gjør og sier - alltid!
  
Når fatningen er gjenvunnet, synes vi det er Fantastisk!  Tenk om vi noen gang blir sånn!  Ja, tenk det!                                                                                                                                                                                                  
Hvordan kan de alltid være med oss?  Fordi det Er vi. Og er de først i kroppen, ja, så er det beviset!  Det er vi. Det er du som ordner for deg, jeg for meg, og alle andre for seg. Vi tar oss av alt som må til for at vi skal forstå. Samtale-partnerne er frekvensene i kroppen.

All oppryddingen for å skape balanse mellom energiene på Jorda, de mørke og de lyse, er det vi alene som utfører.  'Jorda' er altså den kroppen vi går rundt med til daglig!  Og alt som foregår - skjer inne i den kroppen!  Der er visdommen vi søker.   Der er alt som Er. 

Ingen kommentarer: