fredag 21. oktober 2011

SaLuSa!

21 October 2011 
Channeler: 
Mike Quinsey


Les SaLuSa grundig og forstå hva han i virkeligheten sier.  Det ligger ikke så klart i dagen om du forstår med sinnet, men bruker du hjertet er du helgardert.  Det er heller ikke bare å konkludere med at dette er velkjent, det skjuler seg et vist (klokt) vesen inne i teksten uansett.  Hold deg til den enkle tolkningen - ikke problematiser og analyser.  Vi er i ferd med å lære av en eviglang erfaringsperiode, og denne kan gi mye eller lite vekst alt etter evnen til å se det nyanserte bildet.  Det er noe med måten SaLuSa, Iliuka og de andre bygger opp setningene - det ligger en liten nøkkel der som det er verdt å finne.

All konsentrasjonen rundt 'mørke' energier, må ikke lede deg på villspor.  Ha dualiteten klar - den har vært en hemsko, men svært viktig og nyttig sådan hva innlæring angår.  De mørke energiene er skapt for å vise fordelen med de lyse. De mørke må derfor få dominere på riktig arena.  Det er videre svært viktig å se på den store forføreren blant oss - Språket!  Derfor må det bli større oppmerksomhet rundt språket til mestrene fra de høye vibrasjonenes sete.  Språket derfra er foredlet i lys, mens tolkningen av språket vi har med oss - er smidd i 'mørke'!

Her finner du SaLuSa:  Channelings | Lightworkers.org

Ingen kommentarer: