lørdag 15. oktober 2011

Lær av Lisa Gawlas!

"Prepare For Your Own Version of a Chaotic Node That Takes You to the Next Frequency" (Part 1.5... the creamy middle)

15 October 2011 
Channeler: 
Lisa Gawlas


Følg nøye med når Lisa Gawlas forteller fra sine seanser med klientene, og se nøye på bildene hun legger ut sammen med meldingene.  Hun knytter tråder ved hjelp av klientenes energi-mønstre (som oppstår der og da) når hun arbeider i auraen deres!  

Se mer fra Lisa Gawlas her:

Ingen kommentarer: