mandag 10. oktober 2011

"Mange veier fører til Rom!"


'Mange veier fører til Rom,' sier SaLuSa, og peker på at det samme gjelder Ascension.  Og av de mange, har vi nå valgt en - og den er det som har ført mange av oss dit vi er.   Det ligger altså ingen 'rå' deal bak dette valget.  Ofte skjer de tøffeste testene på et plan vi enda ikke er bevisste.  

Om noen tror tegnet på Ascension er stor fysisk aktivitet, er det misforstått sett fra et åndelig synspunkt.  Ascension er ene og alene evnen til å forstå ny visdom, som først viser seg som fullstendig kaos.  Og deretter evnen til å ta det i bruk i eget liv, og ha mot til å stå for det som intuitivt viser seg som riktig.

SaLuSa ber oss fokusere på framtida, for på den måten å skape stien som fører dit. For de som avanserer gjennom høyere dimensjoner er ikke jordisk lovverk av stor betydning, sier han.  Den høyere bevissthetens natur er, ro og kontroll over følelsene, dermed unngår den de som vibrerer lavere.Se SaLuSa her:   

Ingen kommentarer: