søndag 9. oktober 2011

Energiarbeid!

Det er både morsomt og gjenkjennede å følge Lisa Gawlas - når hun går inn i energier som tar henne med på dypdykk i hennes egen visdomdkilde.  Det er så enormt frydefullt og litt sjokkartet og trekkes med på slike ferder i det indre.  Vi går fra pol til pol - ikke slik vi har fablet om i den ytre verden, men på helt andre flater med uendelige rekkevidder hvor en aldri møter polpunktet - det skal vi heller aldri gjøre!  

Lisa Gawlas er en ærlig stifinner/-fører, der hun guider leseren inne på sine vidder. Hun former sine egne følelser i ord - ikke like lett alltid, men vi kjenner det er ekte.


Ingen kommentarer: