torsdag 6. oktober 2011

Mirakler skjer når som helst nå!


Channeler: 
Lauren C. Gorgo
Thursday, October 6, 2011


Idet du begynner å gå gjennom vegger, kan du rekne med at du har inntatt en bevissthet som ikke lenger lar seg stenge ute.  Med andre ord - du har 'gått over' til der vi skal være.   Lauren C. Gorgo og "De syv Søstre" forteller mer.

Ingen kommentarer: