mandag 24. oktober 2011

Astrologi for tida vi er inne i!


Dette er bare et kort utsnitt av den astrologiske oversikten Barbara Hand Clow har laget her:

Nå er det tid for sannhet og personlig integritet.  Skorpion og Ny-måne 27. september, minner oss om å rense våre følelser og se hva som fortsatt gjenstår.   Under sterk Skorpion-innflytelse blir alt ødelagt som ikke har den klare sannhetens lys.  Pluto, hersker over Skorpionen, gikk direkte den 16. september, dagen før okkupasjonen av Wall Street begynte.  Skorpionens rensing er global;  folk er nødt til å kreve lik rettferdighet for alle.

Nymånen er uvanlig innflytelsesrik fordi den kommer to dager før slutten av Maya-kalenderen 28. 10. 2011.  Vi har nådd det evolusjonære vendepunktet av vår art.  De som fortsetter å bruke Jorda som de lyster uten omtanke for planeten - ødelegges. De som aksepterer sin øko-sensitive kreative 'kappe' - den nye auraen til Gaia - er de nye frøene for planetens vakre framtid. Den 28. oktober vil "the Nine Underworlds of Creation" gjenføde mange "Earth Keepers."  Tida fra Ny-månen og til midnatt 28. oktober vil trolig bli oppsiktsvekkende og mystisk (sier det med forsiktighet.)  

De kreative 'dagsordener' i de første åtte (8) Underverdener ble ferdig-stilt den 9. mars 2011.  Dualiteter løses.  Oppvåkning i cellene er fullført og vi innser nå at hver celle er intelligent.   Livets Tre har født frukter i alle artene som har utviklet seg som pattedyr over 820 millioner år.  Som arter lærte vi hvordan vi skulle dele da vi oppdaget familiebåndene.  Læretida strakk seg over 41 millioner år.  Intelligensen ble skjerpet i løpet av de 2 millioner år som Stamme-boende.  Hjertene åpnet seg da vi levde og utviklet oss i det Regionale perspektivet, da oppdaget vi det hellige - numinous.  Vi utforsket ønsket om å kontrollere og eie i 5.125 lange år under det Nasjonale perspektivet.  Vi søkte sikkerhet og behag ved starten av 1755, under det Planetariske perspektivet.  Siden januar 1999, det Galaktiske perspektivet, har vi forbundet oss ved hjelp av teknologi - og i løpet av 2011 har den kreative utviklingen virvlet oss inn i en spiral av Enhet under det Universelle perspektivet.

I det lange perspektivet:  Det kreves hundrevis, om ikke tusenvis, av år å bevisstgjøre alle overgrep som ble det naturlige resultatet av bevisstgjørings-perioden på 16.4 milliarder år (som beskrevet i Maya-kalenderen.)  Nå er det ingen vei tilbake.  Nå som vi har realisert oss gjennom de ni fasene i utviklinga, vil vi lære å respektere den sterke intelligensen i hver celle;  beskytte alle arter; verdsette genialiteten i familiebåndene; beundre den sterke kraften i sinnet; føle kraften i våre hjerter; identifisere heierarkisk makt; velsigne naturen i overflod; bruke teknologi som et verktøy, ikke leketøy; nyte gleden av Enhet. Vi vil gjenskape virkeligheten i universell bevissthet.

Les mer om maktstrukturer bygget opp i løpet av de siste 5.125 årene, som nå overfalles på alle nivåer fordi folk krever sine rettigheter og ikke en framtid med endeløse kriger og økonomisk nød.  


Se mye mer:Ingen kommentarer: