tirsdag 11. oktober 2011

Bruk følelsen - ikke tanken!

Gabe: The Angelic Realm
2011 OCTOBER 11

"“Gabe” is the pseudonym of an incarnated angel who has from time to time shared with us his experiences from behind the veil that all of us wear. I’m always glad to receive an article from him."


The Angelic Realm
by Gabe

"Gabe" skal svare på spørsmål fra den 'andre siden'.  Det er slett ikke enkelt for oss å begripe slike svar all den tid vi bruker samme metode som i 3d - vi tenker og vi analyserer, og svaret vi kommer fram til blir ikke riktig. Meldinger fra Engleriket må forstås gjennom følelsene, ikke ved tanke og analyse.  


Les mer:   The 2012 Scenario

Ingen kommentarer: