mandag 3. oktober 2011

Avslørings-prosessen er inni deg!


SaLuSa to me – 3 Oct. 2011 – "Your Own Personal Disclosure Process"
Channeler: 
Laura Tyco


"Your Own Personal Disclosure Process," snakker SaLuSa om - dette hentyder til at "Avsløringen" er en indre prosess for hver enkelt.  

Ikke bare skal hver og én av oss forstå prosessen, men vi skal også vite at vi har alle frekvensene av både lys og mørke inne i kroppen.  

Dette er vår egen renselses-prosess i vår kropp.  Fordi det er så mange kropper på Jorda - blir det en svært ekspansiv erfaring for hver enkelt.  

Alle vet at vi skaper med tanken, og når vi har tenkt at vi er mange (illusjon) - ja, så har vi skapt hverandre like ekte som noe annet.  

Dette skal vi forstå ved at vi snakker med kroppen om hva som er i ferd med å skje i den, og den vil hjelpe til.

Fordi vi kommer til å forstå denne prosessen nå, kommer vi også til å ta kvantesprang inn i høyere sfærer i vårt indre - (og ytre!) 

SaLuSa er med hver enkelt hver dag, sier han, og du vet hvorfor han kan si det.  Alt det som hender av kjærlighet og glede og lys og alt, det kommer når du har integrert forståelsen av at vi er Èn.   

At vi er flerdimensjonale vesener, det er lett å forstå når alt er i kroppen. 


Ingen kommentarer: