onsdag 12. oktober 2011

Lyset er suverent!


SaLuSa og Mike Quinsey
New Page 1
Takk SaLuSa
Mike Quinsey


Kort og Fritt oppsummert:
Ascension er her og hindringer ryddes nå bort.  De som er imot endringene har fått sin beskjed. Alle som legger seg på tvers i veien, fjernes. Vi som blir her, bruker tida til å visualisere den store Gullalderen - den bølger mot oss allerede.  Vi svitsjer tilbake til den suverene tilstanden hvor alle hindringer smelter bort.  Vi lever videre med ny teknologi hvor avstander og andre hindere ikke utgjør noen konsekvenser lenger.

Alt kan ikke gjennomføres over natta, mye gammelt skal erstattes og ordninger endres.   Det vil sendes oppdaterte meldinger gjennom media når rutinene er tilpasset, slik at mye kan være lagt om før året er omme.  Alt må skje fort. De som sover søtt enda, trenger hjelp gjennom sjokkfasen.  Det er lysarbeiderens første prioritet å forklare hva som skjer og hvorfor det skjer.  Det er en syklus som er slutt, men det gir samtidig mulighet for overgang til ny bevissthets dimensjon.

Våre venner som inspirerer oss til innsats er takknemlige for den hjelpen vi gir. Pålitelig informasjon kan dere få bl.a. gjennom David Wilcock, David's Blog , en av mange.  Bruk eget skjønn ved tilnærming av all informasjon.  Vi er i ferd med å avslutte dualiteten for å gå inn i full Flombelysning!   Du kan ikke forstå det som skjer ut fra en praktisk tilnærming.  Det er en bevissthets-prosess som er i gang som går langt ut over det praktiske landskapet.  Når 11 11 11 har passert, har du gjort et stort hopp.   Stol på det!

Lysets motstandere er i sjokk over at deres teori ikke holdt det de trodde.  De må investere mye i å forstå at de ikke representerte seier.  Det er Lyset som er suverent - det fortsetter å spre sin glede ut over Jorda.

Takk til SaLuSa

Ingen kommentarer: