tirsdag 18. oktober 2011

Er du et Tre eller en Sommerfugl?

"Are You a Tree or a Butterfly?"
18 October 2011 
Channeler: 
Brenda HoffmanFra innholdet:

Hva er oppstigning (ascension)?   
Det er absolutt ikke en gruppe unge mennesker kledd i hvite kjortler, flytende i rommet som det ofte er på religiøse bilder.   Ascension betyr at vi går inn i en annen dimensjon - kanskje ved siden av, og ikke samhandler med noen i 3d.  Begrepet oppstigning dekker ikke helt, men gir et bilde på en bevegelse fra et punkt til et annet - fra 3d til 5d - gitt at målesystemet innehar 'sannheten' om at 5 er mer enn 3!  

Oppstigning er altså en bevegelse i en annen dimensjon, men ikke i forskjellige høyder eller nivåer.

Vil den nye Jorda være en fysisk, annen Jord enn det vi opplever nå?  
Dette er ennå ikke bestemt.  Kanskje vil noen velge å være på den Jorda de kjenner, mens andre vil skape en ny Jord.  Svaret blir, at det vil bli en ny Jord - og at den nåværende Jorda fortsetter.

Hvordan er dette mulig?
La oss først se på den nåværende Jorda.  Har du vært i et område mange ganger, uten å legge merke til hvordan det er der?  Slik vil det være for deg som velger å forbli på den nåværende Jorda. Du vil være omgitt av 3d og 4d, uten nødvendigvis å merke det.  Du vet at kroppen består av celler, men de er ikke synlige uten mikroskop!

Den andre gruppa velger å flytte til den nye Jorda, uten 3d og 4d.

Hvorfor velger noen å bli på den nåværende Jorda?

Det kan være mange grunner til at du velger en Jord framfor en annen.  Kanskje du vil utforske den vanlige Jorda's overgang?  Eller - kanskje du ønsker å fjerne deg fra alt som distraherer?  Det er ingen eksakte svar.  Det handler om et indre velbefinnende.

Etter hvert som du fjerner frykten som omgir deg, vil du føle deg lettere på flere vis. Fysisk veier du mindre - og åndelig blir du lettere av å være i lyset.  

Forestill deg et tre som er godt forankret i Jorda, samtidig som en sommerfugl flyr fram og tilbake.  Begge er på Jorda.  Begge har form.  En er solid, den andre er lettere og friere.  Det vil være deg.

Du vil vite hvilken Jord du skal være på, når du ønsker å vite det.  Det spiller ingen rolle - den vil være 5d i begge tilfeller.  Du vil ikke flyte i lufta under denne prosessen.  Du vil bare våkne opp en dag og legge merke til at fargene er lysere og ditt vesen er gladere. Det er akkurat som med aldersovergangene, det er ingen klar indikator på et skifte - bare en helhetsfølelse.  Alt er perfekt for ditt 5d vesen.


Se mer:  
Channelings | Lightworkers.org


Ingen kommentarer: