søndag 30. oktober 2011

Sluttord fra Iliuka 25. oktober 2011 - Trondheim


Iliuka hadde et Råd i Trondheim 25. oktober 2011 (hvor jeg ikke var), men en vennlig sjel har sendt meg Sluttordet. Hjertelig takk!

Her sier Iliuka at vi ikke skal sørge på den gammeldagse 3d-måten lenger, om det som skjer rammer en eller tusen.  Vi må se det i større perspektiv.  Skal vi gledes for alle forandringer, ja så må vi glede oss over de vi ser på som triste også! Ved at det skjer, og at vi forstår hva og hvorfor det skjer, skaper det vekst!  

Det ser ut til at innen neste sommer, vil mye være blitt avklart og synlig.   Våre usynlige venner har kastet sløret, og Det Intergalaktiske Rådet har manifestert sitt styre på Jorda og freden har lagt seg.

Vi skal helt sikkert møte noen 'motvinder' som jeg forstår, men det må ikke vippe oss av pinnen og få fram utålmodigheten.  Det er godt for sjelens lengsler, sier Iliuka, og han har det store bildet in mente.  De guddommelige kildene i oss må framelskes og hatet må heales.

Vi må våge å leve og ikke løpe i frustrasjon for hver liten motvind.

Iliuka:   "Der er således for tiden lik den vil se gjennem ulike riker og tilstander de forendringer der fødes,
for meget av det gamle skal der nu begraves og der bliver til næring for nye tilstander på sin jord.
Gledes for alt hva der er i forendringer, om der berammer en individ, om der berammer tusiner, alt
er der i påvirkeligheter efter en god sti der er for menneskeheten at vokse.

Under den store lek der bliver til neste år varmtid, så vil den og se introduksjoner der er av 
extrateretials, for således vil der intet være at skjules nu, for således vil den Intergalaktiske Råd
manifestere sine styrelser på sin jord, og der bliver fred.

Bære således tålmod for alt hva der er av motvindens fødelser, og frydes over alt hva der skues,
alt er der til opplevelser der er godt for sjelens lengsler, for alle sjeler bærer lengsler og håp.
Se hvorledes den selv skaper forpleielser av sine Gudommelige Kilder, og se sine Gudommeligheter
i sine nester. Sprede kjærlighetens lys, og hate ingen.

Alt er der vel, for den skal og elske sitt selv, og den skal og vite at den er elsket av sin Skaper.

Vi takker for Ildens Lys
Vi takker for Hjertets tålmod
Vi takker for frender og eders undringer

Bære fred og våge det levende livet."

Ingen kommentarer: